organizatorja:

Mestna zveza tabornikov Ljubljana
in
Zveza tabornikov Slovenije
 
 

kdo ali kaj je to ROT?

kako je bilo lani?

kako je bilo letos?

ovrednotimo tekmovanje!

rezultati ROTa 2000
 
 
 

ureja: Tine Koloini
pošta: mzt@rutka.net