TopoGeek

seznam uporabljenih topografskih znakov

Tografski znaki DTK25

Skupaj je v bazi 221 različnih znakov. V praksi se nekateri na kartah pojavijo zelo redko, se pa vseeno pojavljajo na topo testih, zato jih tudi TopoGeek uvrsti med vprašanja.

Tako v priročnikih kot na tem seznamu so lahko napake. Če jo napako opaziš, mi jo prosim sporoči na email.

Ko se naučiš, skoči nazaj na test.


ZnakPravilni odgovor
zgradba (v merilu, pogojni znak)
kapela
grad
pokopališče
spominsko pokopališče
stadion ali športno igrišče
stolpnica
ruševina, zapuščena zgradba
nadstrešnica, baraka
stan, koliba, planina
cerkev z enim zvonikom
cerkev z dvema ali več zvoniki
samostan
trdnjava
razvalina
osamljen grob
kozolec
strnjene zgradbe, mestni kare
skupina zgradb
vrsta zgradb
antenski stolp radijske, televizijske ali relejne postaje
meteorološka postaja
razgledni stolp
stolp za ostale namene
mlin na veter
spomenik
spominska plošča
versko znamenje
plinarna
nadzemni naftovod
podzemni naftovod
nadzemni plinovod
podzemni plinovod
žaga
tovarna, tovarniška dvorana, skladišče, hangar (lopa) za letala
termoelektrarna
jedrska elektrarna
Hidroelektrarna
silos
tekoči trak za prenos materiala
rudnik
opuščen rudnik
tramvajska proga
žičnica, vzpenjača
avtocesta
avtocesta z enim zgrajenim voznim pasom
hitra cesta
kop, kamnolom
apnenica
enotirna železniška proga
dvotirna železniška proga
elektrificirana železniška proga
železniška proga v gradnji
opuščena železniška proga
utrjena cesta
avtocesta v gradnji
most
most na stebrih, viadukt
most za pešče, viseči most
brv
prepusti na železniških progah in cestah
cesta v gradnji
opuščena cesta
kolovoz
slabši kolovoz
širša steza
ozka steza, pešpot
železniška postaja
železniško postajališče
predor
galerija
proga ali cesta na nasipu
proga ali cesta v useku
letališče
letališka steza
letališki svetilnik
zožitev na cesti
zaščitni zid
podporni zid
večji nasip
manjši nasip
strm odsek
prelaz s podano nadmorsko višino, sedlo s podano nadmorsko višino
objekti na terenu s podano nadmorsko višino podnožja objekta
vrtača
naravni odsek, stopnja
vboklina na pretežno ravnem ravninskem terenu z zasekanimi stenami
osnovna plastnica (E = 10m)
poudarjena plastnica
pomožna plastnica na E/2
pomožna plastnica na E/4
pomožna plastnica na E/8
kota - točka na terenu s podano nadmorsko višino
podzemna jama z vodo
terase
manjši in večji jarki, hudourniške struge
kamniti ali zemljski plaz
skalna stena, skok
skalnate grebenske oblike
podzemna jama
manjša jama,brezno
suhi rov
manjši in večji useki, odkopi in izkopi na zemljišču
odlagališče odpadnega materiala
kup kamenja
reka s širino nad 10 m
kanal v useku
kanal v useku z betonskimi stenami ali kamnitimi ploščami
kanal podzemnega sistema za namakanje
betonski kanal na zemljišču ali nosilcih
kanal z večjimi nasipi
reka s širino 5 do 10 m
reka ali potok ožja od 5 m
kanal s širino nad 10 m
kanal s širino 5 do 10 m
kanal ožji od 5 m
reka ali kanal 5-10m, občasno brez vode
potok ali kanal s širino do 5m, občasno brez vode
ponikalnica
kanal z manjšimi nasipi
kanal na nasipu
strme obale potoka v hribovitem ali planinskem svetu
strme obale potoka v ravninskem svetu
brod za prevoz vozil
sifon, prehod kanala ali drugega vododoka pod cesto
jezero, mlaka, lokev
ribnik z nasipi in zajezo
peščen breg
skalnat breg
izpodjeden breg, previs
brod za prevoz oseb
betonska ali kamnita pregrada
otok
prod, sipina
smer toka
močnejši izvir (več kot 10 l/min)
šibkejši izvir
zemeljska pregrada
pregrada iz nanešenega kamenja, protja ali drevja
Lesena zapornica
Kamnita zapornica
slap na večji reki
slap na manjši reki
kaskada na večji in na manjši reki
mlin
plavajoči mlin
zajetje večje zmogljivosti
zajetje manjše zmogljivosti
zbiralnik vode, vodohran
vodovod
podzemni pokriti kanal za vodo
nadzemna cev za vodo
vodnjak
vodnjak z vzvodom
arteški vodnjak
cisterna s stalno pitno vodo
cisterna z občasno pitno vodo
vodohran na stolpu
vodni bazen
črpalka
peščena obala
valobran
pomol
stebriči na pomolu in vodi
svetilnik
svetleča boja
strma skalna obala, klif
suho dno v času oseke - peščeno
čer
čer v višini hidrografske niče
stalno potopljena čer, manj kot 5 m pod gladino
stalno potopljena čer, več kot 5 m pod gladino
meja nevarnega podvodnega območja
privez
stebrič v vodi
sidrišče za velike ladje
izobata globine 20 m
trigonometrična točka
nivelmanska točka, reper
cerkev kot trigonometrična točka
sidrišče za majhne ladje
prepovedano sidranje
soline
globina morja glede na hidrografsko ničlo
izobata globine 2 m
izobata globine 5 m
izobata globine 10 m
listnati gozd
iglasti gozd
mešani gozd
zelo opazno drevo, daleč vidno drevo
skupina dreves
drevje v vrsti, drevored
park
sadovnjak
gozd s presekami
pogozdena površina z mladimi drevesci
težko prehodno bodičasto grmovje, makija
gozd prikazan s pogojnim znakom
ozek gozdni pas (mejica)
gosto grmovje, rušje
grmovje različne gostote
posamezno drevo
vinograd
plantažni vinograd
državna meja
mejna tabla
Zidana ali kamnita ograja
žična ograja
plot, lesena ograja ali druga jasno vidna meja
živa meja
travnik
hmeljišče
prehodno močvirje
prehodno močvirje s trstičevjem
težko prehodno močvirje
težko prehodno močvirje s trstičevjem
neprehodno močvirje
neprehodno močvirje s trstičjem
občasno poplavljeno zemljišče
kamnita tla