400 - GRČICE

©E ROD IME EKIPE DO NE1 ZA1 NE2 ZA2 OPR NT1 NT2 PK SEM MOR TT PP TE SKI KRO SP PMP SMP OP PRO BIV PO OBR HIT NSK SK ME
402 RAJ Čist zmedene 0 60 520 40 90 20 700 500 0 0,0 79,0 19 0 50 42 0 0 20 0 44 50 84 47 40 44 730 989,0 5
403 RSR Pjt na parič 0 120 754 40 194 40 1000 500 0 0,0 80,5 67 45 20 52 107 126 20 63 45 89 100 50 38 48 1148 1302,5 3
404 RMT Ro¾ce 20 40 334 0 56 25 1000 600 0 0,0 0,0 56 45 50 118 82 101 100 76 61 94 90 58 43 60 475 2159,0 1
406 RFL Ofle 0 140 294 0     700   0 114,0 108,0 64 40 20 0 0 0 100 0 0 0 95 55 50 0 434 912,0 DSK
407 RLA Nervus vagus 0 80 696 20 92 15 800 500 0 77,0 103,7 40 35 50 58 0 12 80 78 0 85 92 0 0 50 903 1157,7 4
408 RSV   0 120 590 0 244 0 1000 600 0 71,0 70,3 27 30 50 87 125 126 80 75 33 92 80 52 42 38 954 1724,3 2
¹
i
f
r
a

e
k
i
p
e
r
o
d
i
m
e

e
k
i
p
e
d
o
k
u
m
e
n
t
i
N
e
v
r
i
s
a
n
e

t
o
č
k
e

1.

d
a
n
z
a
m
u
d
a

1.

d
a
n
N
e
v
r
i
s
a
n
e

t
o
č
k
e

2.

d
a
n
z
a
m
u
d
a

2.

d
a
n
o
p
r
e
m
a
n
a
j
d
e
n
e

1.

d
a
n
n
a
j
d
e
n
e

2.

d
a
n
p
r
i
h
o
d

p
o
d

k
o
t
o
m
s
e
m
a
f
o
r
m
o
r
s
e
t
o
p
o

t
e
s
t
p
r
v
a

p
o
m
o
č
t
e
s
t
s
k
i
c
a

t
e
r
e
n
a
k
r
o
k
i
s
k
i
c
a

p
o
t
i
p
r
e
h
o
d

m
i
n
.

p
o
l
j
a
s
k
i
c
a

m
i
n
.

p
o
l
j
a
o
p
i
s

p
o
t
i
p
r
o
f
i
l

t
e
r
e
n
a
b
i
v
a
k
p
i
o
n
i
r
s
k
i

o
b
j
e
k
t
o
b
r
o
k

a
l
i

v
e
č
e
r
j
a
h
i
t
r
o
s
t
n
a

e
t
a
p
a
n
e
g
a
t
e
i
v
n
e

t
o
č
k
e
s
k
u
p
a
j

t
o
č
k
z
a
s
e
d
e
n
o

m
e
s
t
o

Samo