200 - POPOTNICE

ŠE ROD IME EKIPE DO NE1 ZA1 NE2 ZA2 OPR NT1 NT2 PK SEM MOR TT PP TE SKI KRO SP PMP SMP OP PRO BIV PO OBR HIT NSK SK ME
201 RSV Žbunje 0 80 796 20 268 50 600 600 0 78,0 71,0 30 34 40 34 0 0 100 41 0 91 0 0 0 0 1214 505,0 IVK
205 RaR Krfjole ljubezni 0 20 564 0 96 25 1000 500 0 104,0 114,0 71 40 40 102 0 95 100 36 50 88 95 55 45 0 705 1830,0 2
208 RKV   0 80 692 20 134 35 900 500 0 70,0 73,3 42 28 40 100 0 0 20 36 0 2 98 50 40 0 961 1038,3 4
209 XI. SN O.J.J.K.P. 0 120 472 0 242 25 1000 500 0 91,0 0,0 36 28 30 96 111 43 40 53 42 47 81 50 50 0 859 1439,0 3
210 RSO Pučak mau 0 40 574 0 130 0 1000 600 0 78,0 0,0 65 40 30 105 121 108 0 60 58 97 80 40 45 60 744 1843,0 1
211 RJZ Skuštrane žabe 0 120 618 60 138 35 300 400 0 117,0 0,0 17 0 0 20 0 0 0 0 0 3 90 5 0 0 971 -19,0 7
212 Rsa Zvize 0 160 726 20 28 115 600 500 0 80,0 0,0 13 10 40 66 0 0 20 54 0 43 80 45 30 40 1049 572,0 6
213 RMT Švastal 0 140 602 0 216 15 700 500 0 0,0 0,0 57 39 50 61 73 0 20 63 0 93 80 55 45 0 973 863,0 5
š
i
f
r
a

e
k
i
p
e
r
o
d
i
m
e

e
k
i
p
e
d
o
k
u
m
e
n
t
i
N
e
v
r
i
s
a
n
e

t
o
č
k
e

1.

d
a
n
z
a
m
u
d
a

1.

d
a
n
N
e
v
r
i
s
a
n
e

t
o
č
k
e

2.

d
a
n
z
a
m
u
d
a

2.

d
a
n
o
p
r
e
m
a
n
a
j
d
e
n
e

1.

d
a
n
n
a
j
d
e
n
e

2.

d
a
n
p
r
i
h
o
d

p
o
d

k
o
t
o
m
s
e
m
a
f
o
r
m
o
r
s
e
t
o
p
o

t
e
s
t
p
r
v
a

p
o
m
o
č
t
e
s
t
s
k
i
c
a

t
e
r
e
n
a
k
r
o
k
i
s
k
i
c
a

p
o
t
i
p
r
e
h
o
d

m
i
n
.

p
o
l
j
a
s
k
i
c
a

m
i
n
.

p
o
l
j
a
o
p
i
s

p
o
t
i
p
r
o
f
i
l

t
e
r
e
n
a
b
i
v
a
k
p
i
o
n
i
r
s
k
i

o
b
j
e
k
t
o
b
r
o
k

a
l
i

v
e
č
e
r
j
a
h
i
t
r
o
s
t
n
a

e
t
a
p
a
n
e
g
a
t
e
i
v
n
e

t
o
č
k
e
s
k
u
p
a
j

t
o
č
k
z
a
s
e
d
e
n
o

m
e
s
t
o

Samo