Dvojno nihaloPredstavljeno dvojno nihalo sestavljata dve točkasti telesi z maso 1kg na koncu 1m dolge palice, gibljeta pa se pod vplivom pospeška 10m/s2. Sistem je prikazan v merilu 1m = 100px.

Program za vsak premik nihala numerično rešuje sistem diferencialnih enačb za dvojno nihalo, ki sem jih našel na spletni strani myphysicslab.com. Sistem enačb rešuje z najenostavnejšo Eulerjevo metodo, vsakič 10 000 korakov po 2.10-5 sekunde. Simulacija deluje ob primerni moči procesorja z 50 fps.

Kot mnoge druge, tudi Eulerjeva metoda ne ohranja energije in sumulacija ni posebej natančna.

Podrobnejša analiza nihala je na voljo v poročilu.